MŮŽETE SI VYPŮJČIT

Půjčování e-knih v knihovnách

A DALŠÍ TISÍCE E-KNIH VE SVÉ KNIHOVNĚ.

JAK NA TO?

 

 

 
 
 

 

Instituce učení křesťanského náboženství

Jan Kalvín

Komenského evangelická fakulta bohoslovecká, 1951

 

V březnu 1536 vyšla v Basileji Instituce křesťanského náboženství. Napsal ji sedmadvacetiletý Jan Calvin; tímto činem vstupoval na sráznou cestu reformátora. Calvinova Instituce, zejména její první vydání, jež se nyní dostává v přetlumočení profesora Komenského fakulty Dr. F. M. Dobiáše do rukou českému čtenáři, byla myšlena jednak jako ohnivý protest proti utlačování a vyhlazování vyznavačů evangelia, jednak jako příručka, uvádějící do podstatného obsahu biblické zvěsti. První účel připomíná jmenovitě výmluvný list francouzskému králi Františku I., předeslaný celému oddílu, jeden z nejmohutnějších dokladů k dějinám zápasu o svobodu a spravedlnost mezi lidmi. Druhému a nejvlastnějšímu poslání knihy vyhovuje její logická členěnost methodicky výchovná. „Třebaže svaté Písmo obsahuje dokonalé učení,“ napsal sám původce Instituce, „učení, k němuž nelze pranic přičiniti, přece ten, kdo není v Písmu vycvičen, potřebuje uvedení a zacvičení, aby našel to, co se v Písmu má hledat… Proto jsem napsal tuto knihu, a to latinsky, aby mohla sloužiti všem vzdělancům ze všech národů.“ Jako summa nejhlavnějších důsledků reformačního vystižení biblické zvěsti zůstala Calvinova Instituce knihou živou. (am)

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout plnou verzi (1,5 MB, staženo ×)

EPUB: stáhnout plnou verzi (0,6 MB, staženo ×)

 

 

Zjevila se Boží milost

Otto Stockmayer

Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky, 2011 (2. vydání)

 

Úvahy na každý den roku. [ více informací ]

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout plnou verzi (1,9 MB, staženo ×)

EPUB: stáhnout plnou verzi (1,0 MB, staženo ×)

 

 

Bojovala jsem za Alláha

Johanna al-Sainová a Ernst Schrupp

A-ALEF, 2002

 

Johanna vyrostla v běžné německé rodině, ovlivněné křesťanstvím. Hledala vnitřní pokoj, a protože ho nemohla najít ve své církvi, obrátila se k islámu. K zármutku svých rodičů se připojila k muslimské komunitě a stala se z ní horlivá, aktivní konvertitka. Johanna si vzala velmi přísného muslima. Spojovala je láska i oddanost Alláhovi. Později přišly na svět dvě děti. Postupem doby se Johanna ocitá v těžké životní krizi, která vyústí v obrácení k Ježíši Kristu. Prožije osvobození a pokoj. Napínavý příběh, jak ho napsal sám život. [ více informací ]

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout plnou verzi (0,7 MB, staženo ×)

EPUB: stáhnout plnou verzi (0,4 MB, staženo ×)