MŮŽETE SI VYPŮJČIT

Půjčování e-knih v knihovnách

A DALŠÍ TISÍCE E-KNIH VE SVÉ KNIHOVNĚ.

JAK NA TO?

 

 

 
 
 

 

Jedině milostí

Charles Haddon Spurgeon

Poutníkova četba, 2012

 

Ve své knize Jedině milostí představuje Charles Spurgeon jednoduchým jazykem Boží plán spasení, kterému může rozumět každý člověk. Autor volá čtenáře k vykročení na cestu pokoje, kde je člověku průvodcem sám Ježíš Kristus.

 

Jakýkoliv pokus potěšit Boha, založený na našich vlastních dobrých skutcích, přináší jen samospravedlnost a chladné srdce. Jedině Boží milost a milosrdenství proměňuje lidské srdce k lásce a vděčnosti Bohu.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,5 MB) • vyhrát plnou verzi

EPUB: stáhnout ukázku (0,3 MB) • vyhrát plnou verzi

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 151 Kč

 

Lady Jana Greyová – devítidenní královna anglická

Faith Cooková

Poutníkova četba, 2015

 

Život lady Jany Greyové, která byla pouhých devět dní královnou Anglie, je dramatický, srdcervoucí příběh. Místo v ušlechtilé armádě mučedníků jí zajistila krutá smrt v roce 1554. Byla to překrásná a temperamentní mladá žena s pozoruhodným intelektem. Vydávala svědectví, ze kterého vyzařovala veliká pevnost ve věcech evangelia, a její hluboké znalosti Písma jsou výzvou pro všechny křesťany.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (2,8 MB) • vyhrát plnou verzi

EPUB: stáhnout ukázku (1,2 MB) • vyhrát plnou verzi

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 280 Kč

 

Deník Davida Brainerda

Jonathan Edwards

Poutníkova četba, 2014

 

Brainerdovy zápisky nám odhalují příběh o působení Boží moci a milosti skrze mladého kazatele Davida Brainerda, který navzdory tělesné slabosti, stále se zhoršující smrtelné nemoci i téměř neúnosným životním podmínkám přinesl za vypětí všech sil evangelium severoamerickým indiánům a bylo mu dáno prožít na sklonku jeho krátkého života probuzení mezi těmi, pro které se obětoval. Na jeho životě můžeme vidět jako moc je pravdivé slovo: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ (2 Ko 12:9)

 

Kniha obsahuje též krátký životopis jednoho z nejvýznamnějších teologů Jonathana Edwardse, který rovněž stojí za přečtení a pěkné kresby Aleše Mrázka na začátku každé kapitoly.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,6 MB) • vyhrát plnou verzi

EPUB: stáhnout ukázku (0,4 MB) • vyhrát plnou verzi

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 250 Kč

 

Jsme fundamentalisté?

Peter Masters

Poutníkova četba, 2015

 

Během posledních čtyřiceti let vznikla nová verze evangelikalismu a od té staré se velmi liší. Ta stará je pevně biblická, ta nová mnohem volnější ve vztahu k Bibli, čímž dává prostor k mnoha kompromisům. Tato publikace upozorňuje na závažné rozdíly.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,3 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 25 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,2 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 25 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 49 Kč

 

Vzpomínky z podhradí

Zbyněk C. Honzal

Stefanos, 2005

 

Již jako student gymnázia pojal Zbyněk Honzal úmysl zaznamenávat ve svém „válečném deníku“ události ze smutných let Mnichova a let okupace. Rozhodně se nestal „válečným dopisovatelem“ v běžném slova smyslu. Uniformu sice jeden čas nosil, byl to však mundur tzv. Technische Nothilfe, do něhož byl po maturitě na soběslavském gymnáziu (jako většina jeho kolegů) násilně oblečen a poslán k odklízení sutin po náletech a k stavbě tunelů. Nic se Zbyňku Honzalovi nepříčilo víc než podílet se na jakémkoli násilí.

 

Jeho „válečný deník“ – logicky vzato – musel být ukončen skončením 2. světové války. Zbyněk Honzal se však znovu chopil pera a pokračoval ve svých zápiscích a glosách o dění ve světě i v církvi. A činí tak dodnes. Jeho dílo se rozrostlo do desítek svazků. Je doplňováno fotografiemi, výstřižky z časopisů a výtvarným komentářem.

 

Nelze ovšem zamlčet jeho hlavní povolání. Jako student byl zcela zaujat Ježíšovým povoláním k následování. Po skončení války se přihlásil k studiu bohosloví na Komenského evangelické fakultě v Praze. Po absolutoriu byl ordinován k službě kazatele v Českobratrské církvi evangelické. Přijal pozvání k duchovenské službě ve sboru v Letohradě (1951–1966) a Jindřichově Hradci (1966–1987). Poslední údobí svého života tráví se svou manželkou Věrou ve Strmilově na odpočinku. Ale ani zde neodpočívá: studuje, kreslí, maluje, zpívá v tamním pěveckém sboru. Z bohatých zdrojů evangelia rozdává všem unaveným a žíznivým poutníkům naději v Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém.

 

Útlý svazeček „vzpomínek z podhradí“, který čtenář dostává nyní do rukou, nebyl psán – jak autor sám uvádí – s úmyslem zveřejnění. Vychází na popud nejbližších přátel a příznivců. Zbyněk Honzal (*17. 2. 1925) se v něm vyznává ze své lásky k rodnému Slovensku, z krásy jeho krajiny i z lásky k tamnímu lidu. Organickým doplňkem tohoto vyprávění jsou i jeho vlastní půvabné perokresby z míst jemu tak blízkých.

Vzpomínky vycházejí k autorovým osmdesátinám.

 

Pravdomil Brchaň

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (2,6 MB) • koupit plnou verzi za 49 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (1,2 MB) • koupit plnou verzi za 49 Kč (Kindle + EPUB)

 

Vzpomínky z dětství

Alois Adlof

Stefanos, 1998

 

Na své dětství vzpomíná významný evangelický kazatel a autor duchovních písní z přelomu 19. a 20. století.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,4 MB) • koupit plnou verzi za 39 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,2 MB) • koupit plnou verzi za 39 Kč (Kindle + EPUB)

 

Světlo v čas večera

Pavel Rejchrt

Stefanos, 2003

 

Devatero múz, devatero řemesel – jako by tím vším prošel a s tím vším si věděl rady Pavel Rejchrt (1942), myslitel a všeuměl, který dokáže složit teologickou meditaci stejně přesvědčivě jako nakreslit obraz plný zření, umí zaujmout duchaplnými literárními kázáními, v nichž nepoučuje, nýbrž se chce podělit o slova, s nimiž k nám přichází. Právě tak dovede napsat dušezpytné prózy, někdy až přetékající řeřavým hledáním a tázáním – a takhle lze pokračovat, pokaždé se ale dřív či později nevyhnutelně vrátíme k Rejchrtově umění básnickému. Mohli jsme tuto oblast autorovy duchovní práce (co je skutečně poezie jiného?) ocenit již vícekrát (namátkou ve sbírce Labyrint země Sinear, 1999), často jsme mohli hovořit o vyzrálosti Rejchrtova poetického vhledu do duše světa i duše lidí, nyní však máme k dispozici jeho knihu veršů Světlo v čas večera, tj. výbor z textů, které umělec vytvořil během dlouhých let strávených psaním poezie. Vybral pro něj jak ty básně, které podstoupily příslovečnou zkoušku času, tak i ty, jež naléhavě promlouvají z hlubin jeho současné mysli. Osou knihy je vědomí a víra, dva pojmy, které stále víc nabývají na lidském poselství – a jejich svorníkem se stává vize životního světla: záře ve chvíli příchodu na svět, jasu v předvečer odchodu. Iluminace prýštící z Rejchrtových veršů mívá charakter hřejivé a hojivé aury a tryská z porozumění vůči všem, kdo též prožíváme své časy mezi ranními a večerními červánky. Jde tu o poezii duchovní, poněvadž lidskou, a tolik lidskou, neboť tolik duchovní. Tedy vskutku o básnické světlo v čas večera. (Vladimír Novotný)

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,8 MB) • koupit plnou verzi za 99 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,6 MB) • koupit plnou verzi za 99 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 280 Kč

 

Strážce a příchozí

Pavel Rejchrt

Stefanos, 1998

 

Dva bratři ze zaniklé obce, od dětství od sebe rozloučení protikladnými životními cestami, na jedné straně „věrný správce této krajiny“, na straně druhé „scestovalý profesor“, vedou spolu rozhovor o posledních věcech života i smrti v závěrečné a nejrozsáhlejší ze šesti próz Strážce a příchozí, pojatých do stejnojmenného svazku, který představuje texty malíře a básníka Pavla Rejchrta z posledních sedmi let. Kniha tím navazuje na předchozí autorovu práci Pozdní syn království, jež vyšla v r. 1996 v nakladatelství Triáda.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,3 MB) • koupit plnou verzi za 39 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,2 MB) • koupit plnou verzi za 39 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 120 Kč

 

Hus drží klíč

Bill Higgins

Stefanos, 2004

 

Základní text této knihy tvoří promluvy přednesené na sejití československých obchodních představitelů, kteří se v létě 1992 zúčastnili kooperativního vzdělávacího programu na Covenant College. V době, kdy se tyto přednášky konaly, byli Češi a Slováci na počátku politického oddělování, které bylo mezitím dovršeno.

 

Upřímně doufáme, že přechod východní Evropy od řízeného komunistického hospodářství k volnému hospodářství tržnímu bude tímto kooperativním programem usnadněn. Ještě více však doufáme, že během tohoto přechodu objeví český národ znovu srdce a duši Jana Husa, a že to sehraje velkou úlohu na cestě k nové velikosti této země.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,3 MB) • koupit plnou verzi za 19 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,2 MB) • koupit plnou verzi za 19 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 55 Kč

 

Kruh z maličkých

Milena Kolmanová

Stefanos, 2001

 

Cyklus povídek evangelické spisovatelky starší generace, publikující ve 40. letech dvacátého století, násilně umlčené komunistickým režimem. Povídky z prostředí lyrické jihočeské krajiny zachycující mozaiku příběhů z období válečných a poválečných let pohledem dvou klíčových postav – učitele a moudré prosté ženy. Laskavý, jemný humor, nenásilný duchovní podtext, výjimečný smysl autorky pro poetiku a její výrazové prostředky poskytují nevšední čtenářský zážitek. Ponoření do světa chudobných, maličkých, bídných tohoto světa očima zralé víry dává tušit konečné vítězství Kristovy lásky a pravdy.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (1,0 MB) • koupit plnou verzi za 49 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,5 MB) • koupit plnou verzi za 49 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 147 Kč

 

 

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]