MŮŽETE SI VYPŮJČIT

Půjčování e-knih v knihovnách

A DALŠÍ TISÍCE E-KNIH VE SVÉ KNIHOVNĚ.

JAK NA TO?

 

 

 
 
 

 

Byl jsem agentem NKVD

Anatolij Granovskij

Stefanos, 2003

 

Naše generace se snaží zúčtovat s dobou totality. Již dříve jsme slýchávali, ještě z úst minulého režimu, o omylech některých komunistů, o odchylkách od leninských norem, politických chybách, o porušování socialistické zákonnosti, o Stalinově kultu osobnosti. Těmito eufemismy zakrýval své hrůzné zločiny jeden z nejvražednějších systémů v historii lidské společnosti, který požíral nejen sebemenší odpůrce, ale i nejoddanější děti vlastní revoluce. Tato kniha nám s novou silou naznačuje odpověď na častou otázku, zda je již v základech marxismu-leninismu cosi pokaženého, defektního, jakési símě zla, které jen čeká na příležitost, aby přineslo své děsivé plody. Autor, který byl sám rozporuplnou obětí sovětského režimu, na konci svého příběhu již s odpovědí na tuto otázku neváhá. Zlo, o kterém ve své knize píše, je zlem v posledku tajemným, metafyzickým, majícím původ jakoby mimo náš čas a prostor.

 

Autor, syn vlivného sovětského činovníka, který zahynul při stalinských čistkách, popisuje své dobrovolné zatčení, cestu do služeb NKVD, metody vyškolování agentů, svou činnost informátora a provokatéra zahrnující i jeho blízké a přátele, válečná léta v Sovětském svazu, způsob, jakým sovětský režim nakládal s vlastními válečnými hrdiny i svůj konečný útěk na Západ. Několik posledních kapitol je věnováno krátkému autorově působení v poválečném Československu. Granovskij k tomu sám poznamenává: „…dívat se, jak tihle kulturní a civilizovaní lidé nezadržitelně vklouzávají do ohlávky sovětské nadvlády, vidět je, jak musí akceptovat sovětský systém a způsob života, když ten jejich je prokazatelně mnohem lepší, bylo nanejvýš smutné.“

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,4 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 74 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,3 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 74 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 245 Kč

 

 

Lékař z Kurdistánu

Jay M. Rasooli   Cady H. Allen

Stefanos, 1996

 

Vzrušující příběh doktora Sa’ída (1863–1942). Již ve čtrnácti letech dosahuje hodnosti mullaha (nižší islámský duchovní) a učitele. O několik let později se obrací od islámu ke křesťanství. Jako muslimský odpadlík musí čelit pronásledování. Aby si zachránil život, prchá uprostřed noci ze svého rodného města. Brzy odchází do Anglie, kde studuje medicínu. Po návratu do Íránu odmítá nabídku stát se osobním lékařem tehdejšího panovníka. Celý další život zasvěcuje lékařské a křesťanské službě íránskému lidu.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (1,0 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 24 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,6 MB) • vyhrát plnou verzikoupit plnou verzi za 24 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 77 Kč

 

 

Ukaž nám cestu

Pavel Rejchrt

Stefanos, 2013

 

Soubor kázání evangelického spisovatele, básníka a malíře.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (1,7 MB) • koupit plnou verzi za 89 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (1,2 MB) • koupit plnou verzi za 89 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 285 Kč

 

 

Víra navzdory KGB

Hermann Hartfeld

Stefanos, 2000

 

Sovětský svaz 60. let. Éra Nikity Chruščova, doba oteplení, tání po desetiletích stalinské hrůzovlády. Taková jsou zažitá klišé, kterými se snažíme vyznačit charakter poněkud příznivějšího období sovětských dějin. Obvykle se však zapomíná na četná neuvážená a tragická rozhodnutí hlavy sovětského státu v různých oblastech. Jedním z nich bylo i vytrvalé a systematické pronásledování věřících. Chruščov nasadil do boje proti nim všechny složky sovětské moci. Cílem kampaně bylo získat svrchovanou kontrolu nad životem křesťanských komunit a paralyzovat jejich činnost. Kdo se nechtěl podřídit, byl zatčen, odsouzen a poslán na nucené práce. Tímto způsobem se v pracovním táboře za ostnatým drátem ocitá trojice baptistů, pravoslavný duchovní, letniční pastor a kazatel adventistů. Na první pohled pestrá a nesourodá skupina. Napadne nás: budou tito lidé schopni společně duchovně komunikovat? Nebo dají přednost neplodným náboženským hádkám, a to navzdory extrémním podmínkám nehostinného lágru? Existence Církve, která je doopravdy tělem Kristovým a jež není viditelnou, lidmi organizovanou institucí, nýbrž organismem, který nenápadně prostupuje nejrůznější křesťanská vyznání, je velkým tématem knihy, která se vám právě dostává do rukou. Na hlavní vypravěčskou osu jsou pak navázány další příběhy a osudy sovětských křesťanů, a tím tato publikace získává i značnou hodnotu dokumentární. Mnohá vyprávění jsou nesmírně dramatická, románově výpravná, snad i dobrodružná a napínavá, neboť život podzemní církve byl nepřetržitým sledem nepředvídatelných událostí a útoků ze strany sovětské moci. Hodnotu knihy zvyšuje nakonec i okolnost, že její autor, vězeň sovětského GULAGu, prožil značnou část svého života podobně jako jeho hrdinové. Sovětské lágry nejsou pro českého čtenáře novým, neobjeveným tématem. Hartfeldova kniha však přináší zajímavý úhel pohledu z perspektivy podzemní církve, odolávající ateistickému násilí. Církve, která „nese potupu vně za hradbami“ (Židům 13,13), jejíž život, utrpení i mučednictví však činí pro čtenáře Boží existenci, přítomnost i moc zakusitelnou a hmatatelnou.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,6 MB) • koupit plnou verzi za 54 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,3 MB) • koupit plnou verzi za 54 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 177 Kč

 

 

Kristus na židovské cestě

Richard Wurmbrand

Stefanos, 2000

 

Židovský lid dal světu Bibli… Je to jediná kniha, která může uspokojit duchovní potřeby světa. A tyto potřeby uspokojí, až se znovu dostane do rukou těch, kdo ji psali, a ti se shromáždí kolem hlavní postavy této knihy, Ježíše, Mesiáše Židů a Spasitele národů.

 

Již několik desítek let uplynulo od doby, kdy začal Richard Wurmbrand hlásat křesťanské poselství Židům. Jsa sám Žid, prošel od svého obrácení nesčetnými konflikty s mnoha židovskými lidmi. Jeho srdce však zůstalo naplněno horlivou láskou k nim.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,6 MB) • koupit plnou verzi za 54 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,9 MB) • koupit plnou verzi za 54 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 175 Kč

 

 

Samochodci víry

Pavel Rejchrt

Stefanos, 2004

 

Románová alegorie a svědectví o našich životech, o jejich smysluplnosti.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,3 MB) • koupit plnou verzi za 99 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,2 MB) • koupit plnou verzi za 99 Kč (Kindle + EPUB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu za 311 Kč v knihkupectví KOSMAS.cz

 

 

Vítězná víra

Richard Wurmbrand

Stefanos, 1998

 

Inspirující čtení na téma křesťanské víry a svědectví.

 

Plná verze e-knihy zdarma.

 

KF8+Mobi (pro Kindle) + EPUB: objednat plnou verzi (1,0 MB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu (120 Kč)

 

 

Zjevila se Boží milost

Otto Stockmayer

Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky, 2011 (2. vydání)

 

Úvahy na každý den roku.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout plnou verzi (1,9 MB)

EPUB: stáhnout plnou verzi (1,0 MB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu (220 Kč)

 

 

Malazská Kniha padlých

Steven Erikson

Talpress, 2002–2012

 

Skvěle vymyšlená epická sága je zasazená do dokonale ztvárněného světa a uvádí do říše fantasy literatury nový zajímavý hlas. Přináší chytrou a napínavou zápletku, temnou a složitou mytologii, divokou a vrtošivou magii a houf přesvědčivě napsaných postav (legie.info).

 

Série je převáděna do elektronické podoby postupně, ve spolupráci s překladatelkou Danou Krejčovou souběžně probíhají také mírné jazykové korektury jednotlivých dílů.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku z 1. dílu (1,6 MB) • stáhnout ukázku z 2. dílu (2,4 MB) • stáhnout ukázku z 3. dílu (1,7 MB)

EPUB: stáhnout ukázku z 1. dílu (0,9 MB) • stáhnout ukázku z 2. dílu (1,4 MB) • stáhnout ukázku z 3. dílu (1,1 MB)

Další možnosti: koupit papírové knihy (273 až 363 Kč za jeden díl)

 

 

Diamantový věk

Neal Stephenson

Talpress, 2007 (dotisk)

 

Hluboko ve století jedenadvacátém proměnila svět k nepoznání nanotechnologie. Běžné zboží dostanete prakticky zadarmo z kompilátorů hmoty, průmysl vyrábějící věci je v zásadě minulostí a jeho místo zaujal průmysl zábavy.

 

Zmizela už i televize, tou dobou nazývaná pasivize, protože současná obrazová zábava je interaktivní: děje teraktů se divák aktivně účastní. V obrazovku lze změnit prakticky všechno, a tak vám reklamy běhají i po jídelních hůlkách. Národní státy dávno zanikly a pod dozorem Celosvětového ekonomického protokolu bojuji o vliv fýly, kmenově-firemní kultury, z nichž nejmocnější je Nová Atlantida, která funguje na principech viktoriánské Anglie. John Hackworth je inženýr, tedy artifex, a na zakázku mocného muže vyvinul neslýchaný, interaktivní vzdělávací přístroj: Obrázkovou čítanku pro urozené slečny. Složitou shodou okolností se však první exemplář Čítanky dostane do rukou holčičce z nejnižší třídy, třídy thétů, a změní celý její život a s ním možná i podobu světa…

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,6 MB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,5 MB)

Další možnosti: koupit papírovou knihu (214 Kč)

 

 

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]