MŮŽETE SI VYPŮJČIT

Půjčování e-knih v knihovnách

A DALŠÍ TISÍCE E-KNIH VE SVÉ KNIHOVNĚ.

JAK NA TO?

 

 

 
 
 

 

Poslední Vršovec

Josef Svátek

Stefanos, 2021

 

V době, kdy český přemyslovský kníže Vladislav II. pobývá na křížové výpravě, pověřuje správou země svého bratra Děpolta. Avšak český trůn se snaží získat rovněž Vladislavův synovec Soběslav II. Jeho pokus je ovšem neúspěšný a Děpolt nechává mladého prince uvěznit na hradě Přimda.

 

Za pomoci nejbližších spojenců se Soběslavovi podaří z vězení uprchnout a záhy získává na svou stranu olomoucké vévodství. Po vítězném střetu s Vladislavovým vojskem má otevřenou cestu ku Praze.

 

Jenže právě ve chvíli, kdy Soběslav na Hradčanech slavnostně usedá na knížecí stolec, přichází dcera předního českého velmože Odolena z Hrádku v Ostrovském klášteře u Davle na stopu děsivé záhadě týkající se pravé identity nového českého vladaře, jejíž rozluštění dává do pohybu nezadržitelný sled dramatických událostí. Jejich hybnou silou je „poslední Vršovec“ kancléř Převoj (v románu Josefa Svátka se jedná o fiktivní postavu), hodlající se pomstít na Přemyslovcích, kteří roku 1108 na hradišti Wratislav zákeřně vyvraždili rod Vršovců.

 

Kniha obsahuje rovněž samostatnou autorovu povídku Český bratr, jejíž děj je zasazen do počátku 16. století.

 

Text románu i povídky prošel zásadní jazykovou a pravopisnou aktualizací. Dnes již archaické nebo neznámé výrazy byly nahrazeny slovy používanými v současné češtině, na mnoha místech byl také citlivě upraven slovosled v autorových složitých souvětích.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (1,7 MB) • koupit plnou verzi za 159 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (1,3 MB) • koupit plnou verzi 159 Kč (Kindle + EPUB)

 

 

Mučen pro víru

Haralan Popov

Stefanos, 2021

 

Jméno Haralana Popova se stalo ve své době symbolem odvahy křesťanů žijících za železnou oponou. Původně spravoval největší protestantský sbor v Bulharsku a ve své vlasti patřil k nejhorlivějším kazatelům evangelia. K jeho skutečné roli vůdčí duchovní osobnosti jej však přivedlo utrpení třinácti let strávených v krutém komunistickém vězení. Tehdejší kázeňské praktiky, psychické i fyzické mučení, hlad, pokusy o vymývání mozku, intriky věznitelů používajících metodu „biče a cukru“ – to vše popisuje sugestivně a detailně v této knize. Ani ve vězení však nepřestal plnit své křesťanské poslání, třebaže to často znamenalo další soužení.

 

Po propuštění se Haralan Popov stal hlavní postavou tajné církve v Bulharsku. Ta se zformovala, když se oficiální církev ocitla v moci komunistického režimu. Později, na naléhání podzemní církve, se mu podařilo vycestovat do svobodného světa, kde se snažil burcovat západní křesťany informováním o situaci věřících v zemích komunistického bloku a organizoval pro tuto tajnou církev politickou podporu i ilegální pomoc. Haralan Popov se tak stal hlasem trpící církve a mimo jiné se mu podařilo propašovat do Bulharska desetitisíce tehdy tolik postrádaných Biblí.

 

KF8+Mobi (pro Kindle): stáhnout ukázku (0,7 MB) • koupit plnou verzi za 96 Kč (Kindle + EPUB)

EPUB: stáhnout ukázku (0,9 MB) • koupit plnou verzi za 96 Kč (Kindle + EPUB)

 

 

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]